Tobaksfakta

Tobaksbruket är fortfarande den största enskilda orsaken till sjukdom, lidande och förtida död i vårt land, samtidigt som det ger upphov till stora kostnader för såväl stat, landsting/regioner, kommuner och arbetsgivare som för rökaren själv. I Sverige finns idag cirka 1,5 miljoner dagliga tobaksbrukare rökare och snusare. Varannan rökare dör i förtid av sin rökning och förlorar i genomsnitt 10 år av sin livstid. Rökningen beräknas döda 12 000 människor varje år. Samhällskostnaden för rökningen har beräknats till minst 30 miljarder kronor årligen.

Trots tidigare stora framgångar i det svenska tobaksförebyggande arbetet förblir tobaksbruket en av de enskilt största hälsoriskerna i vårt land. Man kan konstatera att de av riksdagen 2003 fastställda etappmålen för tobak för 2014 inte heller kommer att uppnås. Dessutom kan konstateras att den nu gällande ANDT-strategin inte heller har innehållit de insatser på tobaksområdet som varit nödvändiga för att etappmålen skulle kunna uppnås. I såväl en nordisk som europeisk jämförelse går Sverige sedan några år bakåt i stället för att driva en fortsatt kraftfull och effektiv tobaks politik. Alltsedan Sveriges ratificering av tobakskonventionen 2005 har få effektiva tobaks politiska insatser genomförts i Sverige. Detta till skillnad mot i t.ex. Norge, Finland, Storbritannien och Irland som nyligen genomfört kraftfulla åtgärder mot tobaksindustrins marknadsföring, som t.ex. exponeringsförbud. Irland och Storbritannien under- söker nu även möjligheten att in- föra neutrala tobaksförpackningar. Finland och Irland har vidare beslutat om årtal där ett samhälle utan tobaksbruk är målet.

I Sverige inrättades 1957 på initiativ av Medicinska forsk- ningsrådet en forskningsfond inom det dåvarande statliga tobaksmonopolet med ett antal etablerade och välrenommerade forskare som experter.

Detta råd levde kvar som Rådet för medicinsk tobaksforskning när monopolet ersattes av statliga Svenska Tobaks AB och när det 1994 efterträddes av Swedish Match, med Volvo som huvudägare. Från början kom ordförande och sekreterare från bolaget, men så småningom besattes även de posterna av externa krafter. Många kända forskare har fått anslag av rådet under årens lopp. Under senare år har Swedish Match ställt fyra miljoner om året till förfogande. Överläkare Gunilla Bolinder lämnade tillbaka det anslag hon fått för snusforskning från Rådet för medicinsk tobaksforskning som fram till och med 2006 delade ut medel från Swedish Match, i ett tidigare skede från Svenska Tobaks AB.

Author: Johanna Adolfsson

Johanna jobbar med hälsofrågor och samliv, hon älskar att resa och testa nya maträtter. Till vardags driver hon sin egen blogg när hon inte bänkar sig framför sitt favoritspel på datorn. Battlefield 4.

Share This Post On
adscense

Submit a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *